Liczba odwiedzin strony: 24671 Osób na stronie: 2
 

M. Bieniasz  
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2008 Nr 53 poz. 321 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z dnia 28 marca 2008 r.) Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 67, poz. 628) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1: a)  uchyla się pkt 1 i 2, b)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7)  mechanicznych urządzeń załadowczych torped;";   2)   w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  mechanicznych urządzeń załadowczych torped;". §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1130 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Rej. 212/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają: na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Dobrzyński Zygmunt, 2. Zimny Witold Marek, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 3. Sawicki Krzysztof Piotr, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 4. Grotkowski Wojciech, na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 5. Jurczyk James Edward, 6. Solich Jan, 7. Wasilewski Witosław Antoni, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 8. Kisiel Janusz Kazimierz, 9. Kopczyński Tomasz Piotr, na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 10. Babiak Maria, 11. Bojko Edward, 12. Borkowska Krystyna, 13. Duma Henryk, 14. Dzierzba Leokadia, 15. Górski Jerzy, 16. Hanc Wacław Kazimierz, 17. Krupa Józef, 18. Napiórkowska Anna, 19. Orłowski Jan Andrzej, 20. Piekarski Bogusław Marian, 21. Pokora Sławomir, 22. Sobański Wacław, 23. Wilk Stefan, 24. Zaremba Jan, 25. Ziębiński Włodzimierz Marek, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 26. Anisiewicz Marian, 27. Antoniak Teresa Barbara, 28. Bala Mieczysław, 29. Bajek Wanda Krystyna, 30. Banach Maria, 31. Bielawska-Wojno Danuta, 32. Bołotiuch Krystyna Jadwiga, 33. Burek Renata Maria, 34. Buriak Bogusław Aleksander, 35. Całkiewicz Krystyna, 36. Cechmann Krystyna, 37. Czarnota Gizela Izabela, 38. Dawidowicz Alina, 39. Dylewska-Dębińska...
KRS 0000338915 - SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 26 48-100 GŁUBCZYCE GŁUBCZYCE GŁUBCZYCKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
748-156-50-72 160281733 0000338915
KRS 0000338914 - OFFSHORE INSTRUMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OFFSHORE INSTRUMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-10-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZĄBKOWSKA 18/5 03-735 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000338914
KRS 0000338913 - "STAL MART" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STAL MART" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUSTA 10/1 44-103 GLIWICE M. GLIWICE M. GLIWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
972-120-57-54 301241854 0000338913
KRS 0000338912 - "TOMPOL RECYCLING" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TOMPOL RECYCLING" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYSOKA 61/65 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZÓW MAZOWIECKI TOMASZOWSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
773-243-93-77 100760305 0000338912
KRS 0000338911 - KRESOWIAK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRESOWIAK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 95/UH24A 02-777 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000338911